آنزیم های پی سی آر , بایو ری ایجنت , PCR ENZYMES , BIOREAGENTS

   صفحه اصلی   |   درباره ما   |   مقالات   |   محصولات   |   تماس با ما

واکنش هاي زنجيره اي پلي مراز يا PCR تکنيکي علمي در زيست مولکولي است که انقلابي در دانش و فناوري هاي زيست مولکولي ايجاد کرد.

 PCR تکنيکي براي تکثير يک يا تعداد اندکي از نسخه هاي يک قطعه DNA به ميليون ها نسخه است. اساس PCR استفاده از توانايي آنزيم DNA پليمراز براي سنتز رشته هاي جديد DNA مکمل DNA اي که به عنوان رشته ي الگو در نظر گرفته شده بود، است.

PCR در حال حاضر روش معمول و در اغلب موارد ضروري در آزمايشگاه هاي پژوهش هاي پزشکي و زيستي است و براي انواع برنامه هاي کاربردي استفاده مي شود، از جمله کلونينگ، تعيين توالي DNA، فيلوژني يا علم بررسي تکامل موجودات، آناليز عملکرد ژن ها، تشخيص بيماري هاي ژنتيکي، تعيين اثر انگشت DNA (که در علوم پزشکي قانوني و تست رد اخوت استفاده مي شود)، و تشخيص آلودگي ها و عفونت هاي ويروسي مي باشد.

 آنزيم Taq پلي مراز
PCR (Polymerase Chain Reaction) به معناي واکنش زنجيره پلي مراز، روشي براي تکثير DNA در آزمايشگاه است.تکنيک واکنش زنجيره پلي مراز(PCR) توسط karry Mullis بيوشيمي دان آمريکايي ابداع گرديد که امکان تکثير يک نمونه کوچک از DNA تا ميليون‌ها برابر را در چند ساعت براي محققين فراهم آورد. در سال 1993 ، Mullis جايزه نوبل شيمي را به خاطر ابداعش دريافت کرد.


در PCR از DNA پلي مراز، نوکليوتيدها و آغازگرها جهت همانندسازي يک توالي ويژه DNA در خارج از سلول استفاده مي شود و بدين ترتيب دومولکول DNA به وجود مي آيد. سپس به وسيله گرما دادن دو رشته هر مولکول از هم جدا مي شود و با همانندسازي مجدد، چهار مولکول دو رشته اي را به دست مي آوريم. پس از چرخه بعدي گرم کردن و همانندسازي، 8 مولکول ايجاد مي شود و با تکرار آن مولکول‌هاي DNA به ازاي هر چرخه دوبرابر خواهد شد. بعد از فقط 20 چرخه گرمادهي و خنک کردن(که با استفاده از تجهيزات خودکار انجام مي شود),اين فرايند تصاعدي2 20 يا بيش از يک ميليون نسخه از توالي هدف را حاصل مي کند.
چون واکنش زماني به طور کارآمد انجام مي شود که DNA پلي مراز بتواند در حين چرخه‌هاي گرم کردن پايدار بماند,پژوهشگران از يک DNA پلي مراز مقاوم به حرارت تحت عنوان Taq پلي مراز استفاده مي کنند.اين آنزيم را از يک باکتري به نام Thermus aquaticus براي اولين بار که در چشمه‌هاي آب گرم پارک ملي Yellowstone زندگي مي کرد به دست آوردند.

تکنيک PCR کاربردهاي نامحدودي دارد. اين تکنيک محققين را قادر مي سازد تا نمونه‌هاي کوچک DNA را از منابع مختلف مثلا از صحنه جرم جنايي يا بقاياي باستان شناسي تکثير نموده و مورد ارزيابي قرار دهند.مثلا در سال 1997 محققين اولين آناليز DNA ميتوکندريايي به دست آمده از استخوان‌هاي انسان نئواندرتال را گزارش کردند.
يکي از محدوديتهاي تکنيک PCR حساسيت بيش از اندازه آن است. حتي مقدار جزيي آلودگي DNA در نمونه, در صورت مکمل بودن با توالي آغازگرها امکان تکثير داشته و مي تواند منجر به نتيجه گيري اشتباه شود.

مکانيسم PCR
همانطوري كه مي دانيم DNA ,يك مولكول مارپيچي دو رشته اي پلي نوكليوتيدي است كه اين دو رشته در جهت مقابل هم قرار گرفته اند و بطور ويژه اي بوسيله پيوندهاي هيدروژني ميان بازهاي آلي مكمل به يكديگر متصل هستند.

نماي از واكنش PCR


سيكل هاي مختلف PCR
** مرحله واسرشتي اوليه: در اين روش ابتدا با استفاده از حرارت دو رشته DNA از هم باز مي شوند.
** از اين مرحله به بعد وارد برنامه چرخه اي PCR مي شويم كه خود شامل سه مرحله است:
مرحله واسرشتي: اين مرحله نيز مانند مرحله واسرشتي اوليه,اما با زماني كوتاهتر از آن انجام مي گيرد. دو رشته DNA بطور كامل در اين مرحله از هم جدا مي شوند. دماي مورد استفاده در اين مرحله 95-94 درجه سانتيگراد به مدت 30-20 ثانيه است.
مرحله اتصال: در اين مرحله با پايين آوردن دما و رساندن آن به حد مناسب تلاش مي شود تا آغازگرها بتوانند با رشته مكمل خود در DNA الگو جفت شوند.
مرحله طويل شدن: اين دما بايد براي فعاليت آنزيم پليمراز مناسب باشد و در اين مرحله رشته مكمل رشته الگو ساخته خواهد شد و از آنجا كه رشته هاي ساخته شده جديد نيز مكمل آغازگرها هستند,اين چرخه حرارتي مي تواند چندين بار تكرار شود و به همين طريق ساخت و تكثير قطعات ادامه مي يابد. دماي اين مرحله °c 72 مي باشد كه براي فعاليت آنزيم پليمراز مناسب است.

** مرحله طويل شدن نهايي : ميكروتيوب ها را در دماي °c 72 به مدت 15- 8 دقيقه,بسته به طول قطعه مورد نظر قرار مي دهند. اين عمل جهت كامل شدن طول قطعات تكثير شده انجام مي گيرد.
 

 

 

 

دریافت لیست قیمت و مشخصات

مشاهده کاتالوگ

 

----------------------------------

برگه اطلاعات فنی محصولات

 

       تلفن : 88611552 - 88611553 (021)

 

 

طراحی و میزبانی وب سایت : سباهاست